Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veilige verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen wij u informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en op welke manier wij deze gegevens opslaan en gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij? Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Fysieke adres
 • Naam en achternaam
 • Bestanden ter referentie van de opdracht, zoals foto's, vectorbestanden en andere beeldmateriaal.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens? Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van het product naar het juiste adres
 • Het contacteren van de klant voor verdere vragen over hun verzoek tot onze dienst
 • Contact opnemen wanneer bijzonderheden in de vooruitgang van het product zich voordoen
 • Ter referentie van de opdracht om onze dienst te kunnen verlenen

Waar gebruiken wij NIET uw gegevens voor:

 • Het delen, laten inzien, of anders demonstreren van uw gegevens aan anderen die niet in het proces van onze dienstverlening zijn betrokken.
 • Het gebruiken van uw gegevens om reclame of promoties naar uw e-mailadres, fysieke adres of telefoonnummer te sturen.
 • Het exporteren van uw gegevens voor elk doeleind dat op winst uit is.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw persoonsgegevens op een SSL-versleutelde shopify website op in formulieren en bestanden toegestuurd door onze cliënten worden lokaal opgeslagen. Dit wordt gedaan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het uitvoeren van de diensten waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te laten rectificeren of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in deze gegevensverklaringspagina

Wij kunnen deze gegevensverklaringspagina van tijd tot tijd wijzigen om deze up-to-date te houden met de geldende wet- en regelgeving of wijzigingen in onze diensten. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de laatste informatie.


20% korting op je volgende bestelling